تئوری موسیقی تکمیلی ®

249,000 تومان

آموزش ویدئویی | تئوری موسیقی تکمیلی

آشنایی با تجهیزات استودیویی و استاندارد های نرم افزاری ®

299,000 تومان

آموزش ویدئویی | آشنایی با تجهیزات استودیویی و استاندارد های نرم افزاری

تئوری موسیقی مقدماتی ®

199,000 تومان

آموزش ویدئویی | تئوری موسیقی مقدماتی

مبانی فیزیک صوت و قلمرو های صدا؛ آکوستیک، آنالوگ، دیجیتال ®

125,000 تومان

آموزش ویدئویی | مبانی فیزیک صوت و قلمرو های آکوستیک، آنالوگ، دیجیتال