محمد نيك پور

محمد نیک پور متولد ۱۳۷۱ تهران، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ با ورود به دنیای موسیقی الکترونیک آغاز کرد. در کارنامه کاری او می توان به آلبوم های “غیرواقعی” و “اشکال” که در استایل امبینت تجربی ساخته شده اشاره کرد. در سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از هنرمندان موسیقی الکترونیک ایران، مجله ی اینترنتی “کنکاش” را تاسیس کرد. او با گرایش به سبک های امبینت، دان تمپو و تریپ هاپ به فعالیت خود ادامه می دهد. او همچنین در چند فستیوال داخلی از جمله تادااکس و فستیوال موسیقی معاصر حضور داشته است.

راه های ارتباطی :

صفحه اینستاگرام

صفحه SoundCloud

صفحه BandCamp

صفحه Spotify

وبسایت کنکاش